Imate ideju ili skicu nekog dijela ili proizvoda, za Vas možemo napraviti 3D model i prateću tehničku dokumentaciju. Na temelju Vaših specifikacija i želja, možemo ponuditi i kompletnu uslugu projektiranja inteligentnog mehatroničkog sustava.


Pri projektiranju inteligentnog mehatroničkog sustava za Vas ćemo odraditi slijedeće:

  • dizajnirati 3D model cijelog sustava
  • integrirati pneumatske i hidrauličke komponente
  • integrirati elektromehaničke i električne komponente
  • odabrati standardne strojne dijelove
  • izrada električnih shema

Uz dizajniranje i modeliranje sustava, nudimo usluge modeliranja i izrade nacrta:

  • izrada radioničkih crteža
  • izrada sklopnih crteža
  • izrada hidrauličkih shema
  • izrada pneumatskih shema
  • izrada električnih shema

Novosti iz svijeta projektiranja sustava